Työsopimus

Työnantaja ja työntekijä sopivat työsopimuksella työsuhteen ehdoista. Työsopimuksella sovitaan mm. työntekijän työntehtävistä, työntekopaikasta, työajasta, palkasta sekä työsuhteen kestosta. 

Työsopimus on muotovapaa sopimus. Se voidaan siten tehdä niin suullisesti kuin kirjallisestikin. Työsopimuksen keskeinen merkitys huomioon ottaen kirjallinen muoto on kuitenkin aina suositeltava myöhempien epäselvyyksien ja erimielisyyksien välttämiseksi. Ihmisten muistikuvat voivat näet ajansaatossa muuttua ja ihmiset työpaikalla vaihtua, mikä voi johtaa siihen, että osapuolilla on eri käsitys, mistä on sovittu. Jollei työsopimusta ole tehty kirjallisesti tai jollei siinä ole sovittu kattavasti kaikista työsuhteen keskeisistä ehdoista, työnantajan on annettava pääsääntöisesti viimeistään ensimmäisen palkanmaksukauden päättymiseen mennessä työntekijälle kirjallinen selvitys työsuhteen keskeisistä ehdoista. Selvityksestä on käytävä ilmi ainakin laissa erikseen määritellyt asiat, kuten työnteon alkamisajankohta, määräaikaisen työsopimuksen päättymisaika tai arvioitu päättymisaika, mahdollinen koeaika, työaika ja -paikka, vuosiloman määräytyminen, irtisanomisaika jne.

Työntekijän kannalta haasteellisimpia työsopimuksen ehtoja ovat usein pitkät irtisanomisajat, salassapito- ja kilpailukieltoehdot sekä sisällöltään väljät työtehtäviä, työaikaa ja työntekopaikkaa koskevat ehdot. Työnantajan kannalta ne voivat taas olla hyvinkin tärkeitä. Kumpikaan osapuoli ei voi muuttaa sopimuksen ehtoja myöhemmin yksipuolisesti ja työnantaja tarvitsee työsopimuksen irtisanomiseen laissa määritellyn perusteen. Työsopimusta tehtäessä onkin syytä olla huolellinen ja kiinnittää erityistä huomiota siihen, että keskeiset ehdot on kirjattu sopimukseen kattavasti ja mahdollisimman selkeästi, ja että osapuolet ymmärtävät tarkalleen, mihin ovat puolin ja toisin sitoutumassa. Helpoiten tämä tapahtuu käyttämällä sopimuksen laatimisessa asiantuntevaa oikeudellista apua tai tarkistuttamalla sopimus asiantuntijalla ennen allekirjoittamista. Paras sopimus on sellainen, josta ei synny erimielisyyttä!

Palvelumme

Meiltä saat asiantuntevan avun niin työsopimuksen laatimiseen kuin sen muuttamiseen. Annamme luotettavan arvion myös siitä, milloin työpaikalla noudatettu käytäntö on vakiintunut työsuhteen ehdoksi ja milloin esimerkiksi työtehtäviä tai työaikaa koskeva muutos on mahdollista tehdä työnantajan yksipuolisella päätöksellä ja milloin se edellyttää sopimista. Palvelemme asiakkaitamme vuosien kokemuksella myös työsopimuksen tulkintaan ja soveltamiseen liittyvissä asioissa ja olemme hoitaneet lukuisia työsuhteen tulkintaerimielisyyksiä.