Palvelut

Työoikeus

Työoikeuden asiantuntija apunasi

Tarjoamme lakipalveluja kaikissa työsuhteen vaiheissa työsopimuksen laatimisesta työsuhteen päättämiseen. Meillä on vuosikymmenien kokemus ja asiantuntemus työoikeusasioissa.

Avustamme työsuhteeseen liittyvien sopimusten, kuten työ-, johtaja-, kilpailukielto- ja salassapitosopimusten laatimisessa. Neuvomme työaikaan, vuosilomiin ja palkkaukseen liittyvissä kysymyksissä. Olemme asiantuntijasi erilaisissa työsuhteeseen liittyvissä ongelmissa ja muutoksissa kuten työsuhteen päättämisessä ja lomautuksissa.

Turvaa yrityksesi menestys myös tulevaisuudessa. Valitse työoikeusasioissa kumppaniksesi kokeneet asiantuntijamme.

Sopimusoikeus

Asiantuntija avuksi sopimuksen laatimiseen

Olemme luotettava kumppanisi liike-elämän sopimusneuvotteluissa. Avustamme sinua sopimusten neuvottelemisessa, laatimisessa ja muuttamisessa sekä niiden tulkinnassa ja päättämisessä.

Hyvin laadittu sopimus toteuttaa sopijapuolten yhdessä sopimat tavoitteet ja luo kestävän pohjan oikeussuhteelle. Paras sopimus on sellainen, josta ei synny erimielisyyksiä!

Sopimus kannattaa laatia mahdollisimman selkeäksi. Erityisesti erilaisissa elinkeinoelämän yhteistyösopimuksissa täytyy varautua myös olosuhteiden muutoksiin sekä mahdollisten erimielisyystilanteiden ratkaisemiseen. Kun apunasi on asiansa osaava lakimies, tämä kaikki otetaan sopimuksessa huomioon.

Tarjoamme palveluja niin yritysten kuin yksityishenkilöiden välisissä sopimussuhteissa.

Riitojen ratkaisu

Oikeusapua riitatilanteisiin ja sovintoneuvotteluihin

Oikeussuhteissa ei aina ole mahdollista välttyä erimielisyyksiltä. Jollei riitaa ole mahdollista sopia, se on ratkaistava joko tuomioistuimessa tai erityisessä riidanratkaisumenettelyssä, kuten välimies- tai sovittelumenettelyssä.

Avustamme yritysten ja yksityishenkilöiden oikeudenkäynneissä, välimiesmenettelyissä ja muissa riitojen ratkaisumenettelyissä sekä niitä edeltävissä sovintoneuvotteluissa.

Urheiluoikeus

Juridista apua urheilun sopimusjärjestelyihin

Juridiikka on nykyisin osa urheilua. Pelaaja- ja valmentajasopimukset sekä sopimukset urheilukilpailujen järjestämisestä ja niihin osallistumisesta ovat arkipäivää urheilijoille, valmentajille urheiluseuroille ja lajiliitoille.

Myös muut tahot, kuten eri alojen yritykset, ovat usein osallisina urheiluun liittyvissä mainos-, sponsori- tai televisiointijärjestelyissä.

Urheilun sopimusjärjestelyt on hyvä tehdä asiaan perehtyneen asiantuntijan kanssa. Myös urheiluseurojen ja lajiliittojen säännöt samoin kuin urheilulajien kilpailu- ja kurinpitosäännöt ja niiden soveltaminen vaativat usein oikeudellista asiantuntemusta.

Asiantuntijamme palvelevat sinua kaikissa urheiluun liittyvissä lakiasioissa. Avustamme sopimusten ja sääntöjen laatimisessa ja tulkinnassa sekä erimielisyystilanteiden ratkaisussa. Hoidamme myös esimerkiksi kurinpitoseuraamuksiin liittyviä muutoksenhakuprosesseja.

Perhe- ja jäämistöoikeus

Apua avioehdon, testamentin ja edunvalvontavaltuutuksen laatimiseen sekä perinnönjakoon, neuvoja avioerotilanteessa

Asiantuntijoiltamme saat oikeudellisia palveluja kun lakiasiat mietityttävät perhettä perustettaessa, erilaisissa muutostilanteissa tai perintöasioissa.

Kartoitamme tilanteesi ja tarpeesi yhdessä kanssasi ja toteutamme juuri sinun tilanteeseesi sopivat ratkaisut. Laadimme erilaiset perhe-elämään liittyvät oikeudelliset asiakirjat, kuten avioehtosopimukset, sopimukset avio- tai avoeron varalta. Avustamme vuosien kokemuksen tuomalla asiantuntemuksella ja hienovaraisuudella myös parisuhteen päättymiseen ja perheenjäsenen kuolemaan liittyvissä varallisuusjärjestelyissä.

Tuleviin muutoksiin ja mahdollisiin ongelmiin on yleensä helpointa varautua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Ennakkoon tehdyt sopimukset ennaltaehkäisevät ongelmia, jos kaikki ei menekään toivotulla tavalla. Sopimalla asioista etukäteen voit välttyä raskailta ja yleensä pitkäkestoisilta oikeusprosesseilta sekä niistä aiheutuvilta kustannuksilta.

Edunvalvontavaltuutuksella henkilö voi itse etukäteen järjestää asioidensa hoidon sen varalta, että hän tulee myöhemmin kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan. Siinä valtuuttaja nimeää jo ennalta valtuutetun henkilön tai henkilöt hoitamaan asioitaan sitten, kun ei siihen enää itse kykene. Toimistomme lakimiehet auttavat sinua vankalla kokemuksellaan myös edunvalvontavaltuutukseen liittyvissä asioissa.

Asumis- ja kiinteistöriidat

Juristi avuksi riitaisessa asuntokaupassa tai naapuririidassa

Asuntokauppojen riitatilanteissa kannattaa hyvissä ajoin turvautua asiantuntevaan lakimieheen. Erimielisyydet ovat silloin usein ratkaistavissa ilman oikeudenkäyntiä.

Hoidamme ammattitaidolla asuntokauppariitoja, asunto-osakeyhtiöiden osakkaiden ja yhtiön välisiä ongelmatapauksia, naapurierimielisyyksiä ja asuntorakentamiseen sekä huoneenvuokrasuhteisiin liittyviä riita-asioita.

Autamme sinua myös liikehuoneistojen vuokrasopimuksia koskevissa asioissa. Oikeudenkäyntitilanteissa autamme sinua perehtymään asiaan kokonaisuutena ja tekemään tarvittavia päätöksiä.