Hinnasto

Asianajopalkkiot

Hinta (Alv 0)
Tavanomainen toimenpidepalkkio /h 210 €
Neuvottelu /h, avustaminen /h 210 €
Toimistotyö, lakimies /h (asian tutkiminen, asiakirjojen laatiminen ym.) 210 €
Toimistotyö, sihteeri /h (asian tutkiminen, asiakirjojen laatiminen ym.) 55 €
Valmisteluistunnossa tai pääkäsittelyssä avustaminen, puolipv min. 630 €
Valmisteluistunnossa tai pääkäsittelyssä avustaminen, koko pv min. 1.680 €
Matka-aika/h silloin, kun se ei sisälly edellä mainittuihin 90 €
Pesänselvittäjän ja -jakajan tehtävät /h 210 €
Yrityssaneerausmenettelyn selvittäjän ja valvojan tehtävät 210 €
Edunvalvojan (sijaisen) tehtävät, uskotun miehen tehtävät 210 €
Puhelinneuvottelut, sähköpostit, muu viestintä, kuluneen ajan mukaan /h 210 €
Julkisen oikeusavun piirissä oleva asia, oikeusministeriön palkkioperusteet 110 €

Kulut

Postituskulut Postin postituskonehinnaston mukaan + alv. Katso hinnasto täältä..

Hinta (alv 0)
Valokopio /sivu 0,50 €
Tavanomaisista postitus- ja kopiointikuluista ei pääsääntöisesti veloiteta erikseen.
Tuomioistuinten maksut (esim. oikeudenkäyntimaksut, hakemusmaksut ym.) Ks. tarkemmat tiedot maksuista tästä.

 

Matkakulut laskutetaan omalla autolla kuolloinkin voimassa olevan verohallituksen määräämän verovapaan kilometrikorvauksen mukaan tai käytettäessä julkisia kulkuneuvoja toteutuneiden kustannusten mukaan lisättynä arvonlisäverolla.

Majoituskulut laskutetaan toteutuneen kustannuksen mukaan lisättynä arvonlisäverolla.

Muut kulut laskutetaan toteutuneen kustannuksen mukaisesti.

Yleistä

  • Tuntiveloituksella tehtävät toimet laskutetaan 15 minuutin jaksoissa kultakin alkavalta 15 minuutilta.
  • Edellä esitetty tuntipalkkio koskee tyypillistä asianajotehtävää.
  • Alemmasta tuntipalkkiosta voidaan sopia tehtävän ollessa yksinkertainen.
  • Korkeammasta tuntipalkkiosta sovitaan tehtävän ollessa erityisen vaativa tai kiireellinen tai kun tehtävä joudutaan suorittamaan esim. säännöllisen työajan ulkopuolella, vieraalla kielellä, ulkomailla tai erityisen vaikeissa olosuhteissa.