Hinnasto

Asianajopalkkiot, yksityishenkilöt (alkaen)
Hinta (alv 0) Hinta (sis. alv 24 %)
Tavanomainen toimenpidepalkkio / h
(asian tutkiminen, asiakirjojen laatiminen ym.)
230,00€ 285,20€
Toimistotyö, sihteeri / h 75,00€ 93,00€
Istunnossa avustaminen, puoli päivää 690,00€  855,60€
Istunnossa avustaminen, koko päivä 1.840,00€ 2.281,60€
Matka-aika / h, kun se ei sisälly edellä mainittuihin 115,00€ 142,60€
Julkisen oikeusavun piirissä oleva asia 110,00€ 136,40€
Perunkirjoitus 920,00 € 1140,80€

Palkkiota voidaan korottaa, jos tehtävä on hoidettavana vieraalla kielellä tai poikkeuksellisissa olosuhteissa, asianajajasta riippumattomista syistä erityisen kiireellisenä tai säännöllisen työajan ulkopuolella tai poikkeuksellisen vaikea ja sen hoitaminen edellyttää erityistä asiantuntemusta, kokemusta tai ammattitaitoa.

Asianajopalkkiot, yritykset (alkaen)

Hinta (alv 0)
Tavanomainen toimenpidepalkkio / h
(asian tutkiminen, asiakirjojen laatiminen ym.)
300,00€
Toimistotyö, sihteeri / h 100,00€
Istunnossa avustaminen, puoli päivää 900,00€
Istunnossa avustaminen, koko päivä 2.400,00€
Matka-aika / h, kun se ei sisälly edellä mainittuihin 150,00€

Palkkiota voidaan korottaa, jos tehtävä on hoidettavana vieraalla kielellä tai poikkeuksellisissa olosuhteissa, asianajajasta riippumattomista syistä erityisen kiireellisenä tai säännöllisen työajan ulkopuolella tai poikkeuksellisen vaikea ja sen hoitaminen edellyttää erityistä asiantuntemusta, kokemusta tai ammattitaitoa.

Kulut

Hinta (alv 0) Hinta (alv 24 %)
Valokopio / sivu 0,50€ 0,62€

Tavanomaisista postitus- ja kopiointikuluista ei pääsääntöisesti veloiteta erikseen.

Tuomioistuinten maksut (esim. oikeudenkäyntimaksut, hakemusmaksut ym.) kulloinkin voimassa olevien viranomaisten hinnoitteluperusteiden mukaisesti.

Matkakulut laskutetaan omalla autolla kulloinkin voimassa olevan verohallituksen määräämän verovapaan kilometrikorvauksen mukaan tai käytettäessä julkisia kulkuneuvoja toteutuneiden kustannusten mukaan lisättynä arvonlisäverolla. Vuonna 2022 kilometrikorvaus on 0,44 €/km (alv 0) ja 0,55 € (alv 24 %).

Majoituskulut laskutetaan toteutuneen kustannuksen mukaan lisättynä arvonlisäverolla.

Muut kulut laskutetaan toteutuneen kustannuksen mukaisesti.