Koeaikapurku

Työsopimuslain mukaan työsopimus voidaan koeajan kuluessa purkaa molemmin puolin normaaleista työsuhteen päättämisperusteista riippumatta. Koeaikapurun seurauksena työsuhde päättyy välittömin vaikutuksin. Koeaikanakaan työsopimusta ei kuitenkaan saa purkaa syrjivillä perusteilla, kuten työntekijän sukupuolen, raskauden, iän tai seksuaalisen suuntautumisen vuoksi, tai koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisilla, kuten tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla.

Koeaikapurkua ei luonnollisesti ole sallittua tehdä myöskään enää koeajan päätyttyä. Liian myöhään tehtyä koeaikapurkua arvioidaan siten perusteettomana työsuhteen päättämisenä. Perusteettomasta koeaikapurusta seuraa työnantajalle velvollisuus maksaa työntekijälle irtisanomisajan palkka lomakorvauksineen sekä korvausta työsuhteen päättämisestä.