Koeaika

Työsopimukseen voidaan sisällyttää koeaikaehto, jolla tarkoitetaan sopimuksessa määriteltyä työnteon aloittamisesta alkavaa määräaikaa, jonka kuluessa sopimus voidaan puolin ja toisin päättää normaaleista työsuhteen päättämisperusteista riippumatta ja irtisanomisaikaa noudattamatta. Koeaika voi kestää toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa enintään kuusi kuukautta. Määräaikaisessa työsuhteessa koeajan enimmäiskesto on puolestaan korkeintaan puolet työsopimuksen kestosta, mutta enintään kuusi kuukautta.

Jos työntekijä on koeaikana työkyvyttömyyden tai perhevapaan vuoksi poissa työstä, työnantajalla on oikeus pidentää koeaikaa kuukaudella kutakin työkyvyttömyys- tai perhevapaajaksoihin sisältyvää 30 kalenteripäivää kohden ilmoittamalla siitä työntekijälle ennen koeajan päättymistä.

Koeajan tarkoituksena on varata työnantajalle mahdollisuus selvittää työntekijän soveltuvuus työhön ja työyhteisöön ja työntekijälle puolestaan, ovatko työ ja työolosuhteet työsopimusta solmittaessa saatua käsitystä. Tästä syystä uudesta koeajasta voidaan sopia työsuhteen aikana vain erityisestä syystä ja koeaikaehdon käyttämistä on rajoitettu niissä tilanteissa, joissa osapuolten voidaan jo katsoa tuntevan edellä mainitut seikat. Työsopimuslaissa onkin säädetty nimenomaisesti, että koeajan enimmäispituudesta on vähennettävä se aika, jonka työntekijä oli vuokrattuna käyttäjäyritykseen, kun vuokratyöntekijä siirtyy vuokratyösuhteen päätyttyä käyttäjäyrityksen palvelukseen samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin.

Erityisesti työntekijän kannalta koeaika merkitsee riskiä ja varsinkin silloin, kun työntekijä harkitsee siirtymistä uuden työnantajan palvelukseen toistaiseksi voimassa olevasta työsuhteesta, tämän on syytä harkita, onko koeaikaehtoon tarkoituksenmukaista suostua. Työnantajan kannalta uuden työntekijän palkkaaminen puolestaan voi muodostaa merkittävän taloudellisen ja toiminnallisen riskin, jolloin koeajan käyttäminen on usein perusteltua. Tällöin on kuitenkin syytä huomioida se, että myös työntekijällä on oikeus purkaa työsuhteensa koeaikana välittömin vaikutuksin, mikä saattaa johtaa hyvän työntekijän ja rekrytointiin käytettyjen panosten menettämiseen.